Skyddsjakt på skarv

Länsstyrelsen har gett tillstånd till skyddsjakt på skarv i Kalmar läns bräckvattenområde till och med 30 november 2018.

Beslut om skyddsjakt på skarv 2018
PDF

Antal skarvar kvar att fälla vid fiskeredskap: 378 stycken
Antal skarvar kvar att fälla vid mynningsområden: 95 stycken

Rapportering av skyddsjakt på skarv

För att Länsstyrelsen ska kunna utvärdera effekterna av skyddsjakten behöver du som nyttjar beslutet redovisa din skyddsjakt. Gör din rapportering så snart som möjligt efter jakten.

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Kontakt