Civilt försvar

Civilt försvar handlar om att skydda befolkningen och hålla igång viktiga samhällsfunktioner under höjd beredskap och krig. Myndigheter, kommuner och andra aktörer bygger det civila försvaret tillsammans. Men även du som privatperson har en viktig roll och ansvar i det civila försvaret.

De flesta måste vara beredda att kunna klara sig själva en tid. I en krissituation som påverkar samhället behöver hjälpen i första hand gå till dem som behöver den bäst. En bra förberedelse är därför att se över din egen hemberedskap. Det kan du ha nytta av i många situationer såsom vid långvariga strömavbrott, oväder eller vattenbrist. På webbplatsen Din säkerhet finns många bra tips hur du förbereder dig. I broschyren Om krisen eller kriget kommer finns mer information om krisberedskap, totalförsvaret och varningssystem.

Din krisberedskaplänk till annan webbplats

Broschyren Om krisen eller kriget kommerlänk till annan webbplats

Länsstyrelsen är högsta civila totalförsvarsmyndighet

Totalförsvaret består av civilt försvar och militärt försvar. Vi på Länsstyrelsen är högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet. Vid höjd beredskap eller krig ska vi:

  • samordna de civila försvarsåtgärderna i länet,
  • se till att det finns en gemensam inriktning i de ansträngningar som kommuner, civila myndigheter och andra organisationer gör för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner,
  • samordna det civila och det militära försvaret, i samråd med Försvarsmakten,
  • se till att länets tillgångar fördelas och utnyttjas så att de stärker och främjar vår försvarsförmåga.

En introduktion till totalförsvarlänk till annan webbplats

Kontakt

Krisberedskapsenheten Länsstyrelsen Kalmar län


Telefon 010 223 80 00 (växeln)