Aktuella eldningsförbud i länet

Från klockan 15.00 torsdagen den 1 augusti upphävs eldningsförbudet i Kalmar län.

Du ser på kartan här ovanför i vilka kommuner som det råder eldningsförbud. Länsstyrelsens beslut avser Torsås kommun. För Emmaboda och Nybro kommuner är respektive kommun beslutsfattare. Alla beslut har skett i samråd med räddningstjänsten i respektive kommun. Kartan uppdaterad 2019-08-01.

Vid eldningsförbud

Förbjudet att elda med fast bränsle utanför sammanhållen bebyggelse

  • Förbudet gäller i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse eller så nära skog och att eld lätt kan spridas vidare i terrängen. Här är aktiviteter som eldning, grillning och bränning som sker med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etcetera) förbjudet. Med sammanhållen bebyggelse menas tätbebyggt område, det vill säga tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park.

Tillåtet att grilla

  • Det är tillåtet att grilla som vanligt på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken eller genom att stå på ett brandsäkert underlag. Samma sak gäller för restauranger, campingar och liknande näringsverksamheter inom eget verksamhetsområde.
  • Grillning är också tillåten vid fasta iordningsställda grillplatser på allmän plats, som är utformade så att risken för brandspridning är låg. Fast grillplats innebär eldplats som är avgränsad med obrännbart material (till exempel betongkonstruktion eller stensättning) och har en bred markyta med grus eller motsvarande runt eldplatsen. Engångsgrillar utgör INTE en fast iordningsställd grillplats och är inte tillåtna.
  • Triangakök och andra friluftskök som drivs med vätska eller gas får användas om risken för värme- och eldspridning till omgivningen är låg.

För mer detaljerad information Om eldningsförbudlänk till annan webbplats

Länsstyrelsen får medge undantag från förbudet i ett enskilt fall om det finns särskilda skäl.


Krissamverkan

Följ Krissamverkan Kalmar län på Facebooklänk till annan webbplats. Där får du löpande information om krishändelser i länet. Du behöver inte ha facebook för att kunna läsa på sidan.


Kontakt

Krisberedskapsenheten Länsstyrelsen Kalmar län


Telefon 010 223 80 00 (växeln)