Aktuella eldningsförbud i länet

Det råder eldningsförbud i södra länet plus Vimmerby tills vidare. Det är extremt torrt och risken för bränder är väldigt stor. Allmänheten uppmanas att respektera eldningsförbudet.

Aktuella eldningsförbud Kalmar län 180816

Aktuella eldningsförbud i Kalmar län från och med 2018-08-16

Respektera eldningsförbudet

Allmänheten uppmanas att respektera eldningsförbudet. Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan ställas till svars i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor.

Det generella eldningsförbudet innebär följande:

  • Eldning utomhus (eldning av grenar, ris, löv, gräs och så vidare) är förbjuden.
  • Det är tillåtet att nyttja alla typer av grillar, trangiakök och liknande utomhus, under förutsättning att detta sker på ett säkert sätt.

Att man får grilla innebär inte att det är helt riskfritt att grilla utomhus. Räddningstjänsten vill därför betona följande:

  • Grillning sker alltid på egen risk och den som grillar har ett strikt ansvar, även om grillning inte är förbjudet. Därför måste stor försiktighet iakttas.
  • Engångsgrillar innebär högre risker för brand än vanliga grillar. Ska engångsgrill ändå användas måste extra stor försiktighet iakttas.

Vid grillning rekommenderas att:

  • Grilla på obrännbart underlag
  • Håll ordentligt avstånd till brännbart material
  • Håll ordentligt avstånd mellan grillen och marken
  • Ha släckutrustning tillgänglig
  • Ha grillen under uppsikt hela tiden ända tills den är helt släckt

Krissamverkan

Följ Krissamverkan Kalmar län på Facebooklänk till annan webbplats. Där får du löpande information om krishändelser i länet. Du behöver inte ha facebook för att kunna läsa på sidan.

Skogsbrandsbevakning

När skogsbrandsrisken är hög aktiverar länsstyrelsen skogsbrandsbevakning i länet. Mindre flygplan spanar av skogsområden från luften i förbestämda slingor i norra och södra delen av länet och rapporterar in eventuell rökutveckling till räddningstjänsten.


Fire prohibitions in Kalmar county

The dry conditions throughout Sweden mean that forest fires may easily spread. Therefore many local or regional authorities have issued so-called fire prohibitions. Kalmar county is one of them.

This means that it is currently forbidden to light fires outdoors. Be very careful not to cause fires. Contact your municipal fire services ("kommunens räddningstjänst") for detailed information about fire risks and fire prohibitions.

More emergency information from Swedish authorities at krisinformation.selänk till annan webbplats

När det inte råder eldningsförbud

När det inte råder eldningsförbud i din kommun får du själv ta beslut om det är lämpligt att elda. Då kan du ta hjälp av SMHI:s brandriskkartorlänk till annan webbplats. De ger en fingervisning om brandrisken där du befinner dig. Du måste också ta hänsyn till väder och andra förhållanden som råder där just du befinner dig.

Kontakt

Krisberedskapsenheten Länsstyrelsen Kalmar län


Telefon 010 223 80 00 (växeln)