Aktuella eldningsförbud i länet

Från klockan 12.00 måndag 6 maj finns inte längre något eldningsförbud i Kalmar län.

Kartan uppdaterad 2019-05-06.

När det råder eldningsförbud

Du ser på kartan här ovanför vilka kommuner som har infört eldningsförbud. Det är räddningstjänsten i respektive kommun som tar beslut om eldningsförbud (i samråd med länsstyrelsen).

Kolla in på kommunens egen webbplats för att se exakt vilka regler som gäller under eldningsförbudet. Det kan ibland se lite olika ut från kommun till kommun. Du kan också ringa 0480-45 95 95 för information.

När det inte råder eldningsförbud

När det inte råder eldningsförbud i din kommun får du själv ta beslut om det är lämpligt att elda. Då kan du ta hjälp av SMHI:s brandriskkartorlänk till annan webbplats. De ger en fingervisning om brandrisken där du befinner dig. Du måste också ta hänsyn till väder och andra förhållanden som råder där just du befinner dig.

Skogsbrandsbevakning

När skogsbrandsrisken är hög aktiverar länsstyrelsen skogsbrandsbevakning i länet. Mindre flygplan spanar av skogsområden från luften i förbestämda slingor i norra och södra delen av länet och rapporterar in eventuell rökutveckling till räddningstjänsten.

Allmänheten uppmanas att respektera eldningsförbudet. Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan ställas till svars i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor.

Krissamverkan

Följ Krissamverkan Kalmar län på Facebooklänk till annan webbplats. Där får du löpande information om krishändelser i länet. Du behöver inte ha facebook för att kunna läsa på sidan.


Kontakt

Krisberedskapsenheten Länsstyrelsen Kalmar län


Telefon 010 223 80 00 (växeln)