Aktuella eldningsförbud i länet

Beslut om eldningsförbud tas av varje enskild kommun. Vill du veta mer kontakta räddningstjänsten inom din kommun. Länsstyrelsen sammanställer information från hela länet om rådande eldningsförbud.   


karta, eldningsförbud Kalmar län

När det inte råder eldningsförbud

När det inte råder eldningsförbud i din kommun får du själv ta beslut om det är lämpligt att elda. Då kan du ta hjälp av SMHI:s brandriskkartorlänk till annan webbplats. De ger en fingervisning om brandrisken där du befinner dig. Du måste också ta hänsyn till väder och andra förhållanden som råder där just du befinner dig.

Skogsbrandsbevakning

När skogsbrandsrisken är hög aktiverar länsstyrelsen skogsbrandsbevakning i länet. Mindre flygplan spanar av skogsområden från luften i förbestämda slingor i norra och södra delen av länet och rapporterar in eventuell rökutveckling till räddningstjänsten.

Krissamverkan

Följ Krissamverkan Kalmar län på Facebooklänk till annan webbplats. Där får du löpande information om krishändelser i länet. Du behöver inget konto för att läsa på sidan.

Kontakt

Krisberedskapsenheten Länsstyrelsen Kalmar län


Telefon 010 223 80 00 (växeln)