Klimatanpassning

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av redan idag och de som förväntas ske i framtiden.

Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle. Klimatförändringen innebär till exempel högre temperaturer, ökad nederbörd och stigande havsnivå.

Regional handlingsplan för klimatanpassning

Handlingsplanen beskriver Kalmar läns framtida klimat och hur vi bedriver det regionala arbetet. I planen står även vilka åtgärder som behövs i länet för att anpassa oss till ett förändrat klimat. Handlingsplanen beskriver Kalmar läns framtida klimat och hur arbetet går. I planen står även vilka åtgärder som behövs i regionen för att anpassa oss till ett förändrat klimat . 
Handlingsplan för klimatanpassning Kalmar länPDF

Vi samordnar det regionala arbetet med klimatanpassning

Vi jobbar med aktuella frågor inom klimatanpassning inom många olika områden. Vi arbetar utifrån de regionala förutsättningar som finns i länet. Vi vill öka kunskapen om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem. Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. Vi arbetar därför brett med klimatanpassning inom områden som till exempel kommunikationer, elförsörjning, bebyggelse, jordbruk, skogsbruk, naturvård, människors hälsa och turism.

Vi stöttar kommunen och andra regionala organisationer genom att sprida information och kunskap om hur klimatet ser ut nu och hur det kan se ut i framtiden. Vi svarar på frågor från allmänheten och media. Vi tar fram informationsmaterial till exempel om hur du som privatpersoner kan påverkas vid en värmebölja eller hur ditt ansvar som fastighetsägare ser ut vid en översvämning.Kontakt

Samhällsbyggnadsenheten Länsstyrelsen Kalmar län


Telefon 010 223 80 00 (växeln)