Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

21 sep 2023 klocka 00.00 - 00.00

Workshop: Hur kan vi sköta lövskogen för ökad lönsamhet och värde?

bild på fägata med gärdesgård på sidorna, bild på en man och bild på en kvinna

Intresserad av lövskog? Om ja, så har du nu möjlighet att delta på workshopar för att öka kunskapen om hur lövskog kan skötas och förädlas för ökad lönsamhet och ökade värden.

Mycket talar för att det finns ett stort behov av fler lövskogar och en fortsatt ökad lövinblandning i blandbestånd och kantzoner. Inte minst för att stärka skogens förmåga att stå emot klimatförändringarna med intensivare torka, bränder, insektsangrepp och rotröta.

En varierad skog med mer lövträd har potential att stärka många olika värden och bidra till både biologisk mångfald och en bättre ekonomi. För en lyckad satsning på löv är förutsättningen att skogsföretagare kan se lönsamhet och affärsmöjligheter.

Dagens workshop har tema mångbruk, naturvård och turism. Vi bjuder på en lättare lunch.

Anmäl dig på Lantbrukarnas Riksförbunds webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt för frågor: David Ekbäck, projektledare Lövsuccé 2.0
Tel: 073-943 96 66, E-post: david.ekback@outlook.com

Dagen arrangeras genom ett samarbete mellan Länsstyrelserna, Skogsstyrelsen, Södra och Lantbrukarnas Riksförbund.

Var:
Folkets hus, Urshult
Kostnad:
Gratis
Sista anmälningsdag:
15 sep 2023

Kontakt

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss