Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden

Länsstyrelsen huvudsakliga uppgift är att samordna och vara drivande i länets arbete med efterbehandling av förorenade områden, för att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Kalmar län har historiskt sett varit aktiva i att åtgärda förorenade områden. Vi sökte tidigt för bidrag för åtgärder på flera stora objekt med mycket stora risker för vattenmiljön och/eller människor hälsa och miljön. Detta har gjort att 16 av de farligaste områdena har åtgärdats helt eller delvis med statliga bidrag. För de flesta förorenade områdena i Kalmar län är kommunerna tillsynsmyndighet vilket ställer höga krav på Länsstyrelsen att bedriva tillsynsvägledning. På senare år har det förutom information till handläggare på miljö- och hälsoskyddskontoret även getts information till kommunpolitiker.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=12&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss