Flygbildstolkning som en uppföljning av åtgärder inom LIFE Coast Benefit i Kalmar län

Flygbildstolkning av kronträckning har genomförts inom fyra natura 2000-områden. Täckningsgrad av träd har tolkats på flygbilder tagna före och efter åtgärd. Tolkningen har genomförts för att följa upp effekten av utförda åtgärder inom LIFE Coast Benefit.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=H_2019_15&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss