Aktuella vädervarningar i Kalmar länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skärrande gräshoppa - Analys av artens utbredning 2016 med förslag på åtgärder

Skärrande gräshoppa, Stauroderus scalaris, är en hotad art vars enda förekomst i Nordeuropa är på norra Öland. Den lever på sandiga gräsmarker med tillgång till blottad sand. Under sommaren 2016 gjordes en heltäckande inventering av arten. Denna rapport redovisar inventeringsresultatet, både vad gäller artens förekomst och vilka åtgärder som behövs. Fokus ligger på biotopförbättrande åtgärder och var dessa behöver vidtas i första hand.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2018_02&context=36