Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

Kalmar läns regionala handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet är det dokument som visar hur programmens mål ska nås i länet. Handlingsplanen används för att styra länsstyrelsens arbete med prioritering och urval av ansökningar men också arbetet med partnerskap, kommunikation och samordning med andra fonder samt annan regional och lokal utveckling. För att anpassa programmen till regionala förhållanden har ett antal regionala prioriteringar tagits fram. De grundas på den SWOT-analys som tagits fram tillsammans med länspartnerskapet och andra relevanta aktörer. SWOT-analysen identifierar länets behov och utmaningar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Fiske
  • Fiskerinäring
  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=H_2018__11&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss