Hotade skalbaggar på skogslind – Inventering i Kalmar län

Miljöer med gammal lind har potential att hysa en mycket exklusiv skalbaggsfauna. Nio skalbaggsarter, som mer eller mindre är helt beroende av lind, omfattas av Åtgärdsprogram för skalbaggar på skogslind (Ehnström 2006). Syftet med aktuell inventering är att undersöka förekomsten av vedlevande skalbaggar på lind i Kalmar län, med fokus på åtgärdsprogrammets arter. En viktig del av inventeringen var också att lokalisera förekomster av den hotade svampen linddyna som uteslutande växer på lind och som fyra av åtgärdsprogrammets arter är beroende av. En kartering av lämpliga lokaler utfördes av Ecocom 2015 där 132 lokaler i Kalmar län inventerades. Vid karteringen bedömdes lokalernas biotopkvaliteter samt om naturvärdena uppnådde nyckelbiotopsklass.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Hotade arter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=H_2018_03&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss