Ett jämställt Kalmar län 2017-2027

Regional strategi för att uppnå nationella jämställdhetsmål i länet. Strategin ska bidra till visionen ”ett jämställt Kalmar län” och till att det nationella jämställdhetspolitiska målet får genomslag i hela länet. Strategin har arbetats fram under 2017, och utgår från de särskilda jämställdhetsutmaningar som finns i Kalmar län. Strategin innehåller de sex nationella delmålen samt ett särskilt regionalt mål som konkretiserats till främjandemål och insatser. Tillsammans kan vi alla bidra till att uppnå ett jämställt Kalmar län. Bra för alla! På webbplatsen www.ettjamstalltkalmarlan.nu kan du läsa mer om arbetet med jämställdhet i Kalmar län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Jämställdhet

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2018_05&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss