Aktuella vädervarningar i Kalmar länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Nätprovfiske i elva sjöar i Kalmar län 2016

Inom ramen för Länsstyrelsens kalkeffektuppföljning gjordes sommaren 2016 standardiserade nätprovfisken i elva sjöar i Kalmar län. I flera fall tyder provfiskeresultatet på yttre störningar. Försurning, övergödning, syrebrist och ökande färghalter är faktorer som kan ha bidragit till att fiskfaunan i flera sjöar ser ut att vara negativt påverkad.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_12&context=36