Risk för gräsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Slöjröksvamp på Öland

Slöjröksvampen är rödlistad som sårbar (VU) och omfattas av ett eget åtgärdsprogram. I Sverige beräknas att det finns 100 lokaler. Slöjröksvampen påträffas i varma lägen i luckig ädellövskog och hässlen med lång kontinuitet på kalkrik mark. I samma miljö finns i regel en stor mängd andra ovanliga svampar. Arterna och deras livsmiljö har minskat bland annat på grund av upphörd beteshävd med igenväxning som följd. Även för intensiv hävd missgynnar arten. Ett nytt hot har dykt upp i form av kraftiga röjningar som sker för att markerna ska berättiga till ersättning via landsbygdsprogrammet. Ett viktigt område för slöjröksvampen är Tveta-hägnet på Hönstorps utmarker på mellersta Öland. Här har upprepade inventeringar gjorts av slöjröksvamp.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_05&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss