Regional bostadsmarknadsanalys 2015

Länsstyrelsen följer och analyserar läget på bostadsmarknaden i länet varje år. Målet är att verka för en god bostadsförsörjning, tillgänglighet och byggande med kvalitet. I arbetet med analysen genomför Länsstyrelsen, på uppdrag från Finansdepartementet och Boverket, en bostadsmarknadsanalys. Underlaget till bostadsmarknadsanalysen är kommunernas svar i årets bostadsmarknadsenkät.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Boende
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_12&context=36