Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Inventering av svampar i ängs- och betesmarker på Kalmar läns fastland 2012-2014

Inom ramen för Åtgärdsprogrammet för svampar i ängs- och betesmarker har en inventering av arterna blårödling, fager vaxskivling och praktvaxskivling utförts på Kalmar läns fastland. Inventeringen omfattade även andra ängssvampar. Totalt inventerades 38 olika områden. Av dessa bedömdes sju områden vara lokaler av högsta prioritet som ängssvamplokaler. Två av dessa, Högeruda i Hultsfreds kommun och Högelycke i Nybro kommun har värden som motsvarar internationell betydelse som ängssvampslokaler. Av de inventerade ÅGP-arterna påträffades fager vaxskivling på fem lokaler och praktvaxskivling på åtta lokaler. Blårödling noterades inte alls. Flera arter som tidigare inte rapporterats från Kalmar län noterades t.ex. svartnande narrmusseron Porpoloma metapodium (EN).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_11&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss