Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Elprovfiske 2014 - Undersökning av 22 lokaler i Kalmar län

Inom ramen för länsstyrelsens i Kalmar län kalkeffektuppföljning och regionala miljöövervakning gjordes hösten 2014 standardiserade elprovfisken på 22 lokaler i 14 vattendrag. Fokus har legat på förekomst av öring och dess beståndsutveckling med syftet att utifrån resultatet kunna utläsa miljöpåverkan på fiskbestånd och vattendrag. I flertalet fall var förutsättningarna för elfiske goda med normal vattenföring. I både Stångån (lokal Pappersbruksforsen) och Alsterån (lokal Järnvägsbron Kvilleholm) medförde vattennivån problem vid utförandet. Båda lokalerna är svårfiskade vid normal vattenföring och flödet bedömdes vid provfisketillfällena hösten 2014 över-stiga medel. Provfisket i Stångån begränsades av denna anledning till ett utfiske.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_05&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss