Risk för gräsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Barmarksinventering av utter i Kalmar län 2014

Som en del i det gemensamma delprogrammet för utter utfördes under hösten 2014 en barmarksinventering i Kalmar län. Syftet med inventeringen, som utförs vart sjätte år, är att följa förändringar i utterpopulationens utbredning och även indirekt relativa förändringar av populationsstorleken. Inventeringar kan också ligga till grund för analys av hotbilder och åtgärdsbehov för att trygga artens framtid. Resultatet av 2014 års inventering visar på en fortsatt ökad förekomst av utter i Kalmar län med särskilt stark positiv trend i de mellersta och sydliga delarna av länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_07&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss