Svampar i kalkrika ädellövmarker på Öland

Under 2012–2013 har inventeringar utförts inom ramen för åtgärdsprogram för Svampar i kalkrika ädellövbärande fodermarker. De utpekade arterna i programmet är djävulssopp Boletus satanas, sötdoftande spindling Cortinarius suaveolens och blomspindling C. odoratus. Samtliga är rödlistade i Sverige och har en mycket begränsad utbredning i landet. Rapporten sammanfattar resultat, status för lokalerna, skötselrekommendationer samt råd om hur uppföljning av arbetet med arterna inom åtgärdsprogrammet bör genomföras.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_04&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss