Nätprovfiske 2013 - Undersökningar i sju sjöar i Kalmar län

Inom ramen för Länsstyrelsen i Kalmar läns kalkeffektuppföljning gjordes sommaren 2013 standardiserade nätprovfisken i sju sjöar. I samtliga av de provfiskade sjöarna hittades ettåriga mörtar, och i några sjöar även årsungar. I många sjöar var dock fångsterna av dessa årskullar marginell vilket innebär att viss försurningspåverkan inte kan uteslutas, men påverkansgraden har i så fall inte varit så stark att hela årskullen slagits ut. I vissa fall uppträder även andra tecken på att sjöarna, och fiskbestånden, påverkas av någon yttre störning. Det handlar om negativ trendutveckling med avseende på antal fångade fiskar per nät och vikt per nät, samt ökande medelstorlek. Detta kan emellertid även ha andra orsaker, som t.ex.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_06&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss