Höga flöden i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Elfisken i Emån 2012 - från Em upp till Tingebro

Elfiske för att följa utvecklingen av lax- och öringreproduktionen på lek- och uppväxtområden i nedre delen av Emån genomfördes i september 2012 på 8 lokaler där flertalet även fiskats tidigare år, några sedan 1993. Som regel genomfördes kvantitativa elfisken enligt standardiserad metodik och alla fångade fiskar artbestämdes, längdmättes och vägdes i art- eller åldersgrupper. Resultaten jämfört med tidigare år visar mestadels på låga tätheter uppströms Karlshammar 2012 både för öring och för lax. På några lokaler ligger dock resultaten över medel vilket tyder på att tillgången på lekfisk påverkat resultatet i väl så hög grad som högflödena i juli 2012. Områdena uppströms Finsjö har haft en negativ trend sedan 2002 De högsta tätheterna av öring noterades i Kvillen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_10&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss