Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Regional vattenförsörjningsplan för Kalmar län

Länsstyrelsen i Kalmar har tagit fram en regional vattenförsörjningsplan för att säkra tillgången till vattenresurser för dricksvattenförsörjningen i ett flergenerationsperspektiv. Planen är tänkt att användas som vägledning för länsstyrelser och kommuner i samband med fysisk planering, tillståndsprövning och andra beslut enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken. Länets geologiska, hydrologiska och klimatologiska grundförutsättningar för dricksvattenförsörjning beskrivs och 14 grundvattenmagasin, 7 sjöar och 7 vattendrag har pekats ut som regionalt viktiga. Dessa vattenresurser beskrivs med text och karta, hot och risker mot vattenresurserna, kommentarer till möjligt vattenuttag och om eller hur vattenresurserna är skyddade.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013__2&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss