Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Nätprovfiske i Kalmar län 2012

Inom ramen för länsstyrelsens i Kalmar län kalkeffektuppföljning gjordes sommaren 2012 standardiserade nätprovfisken i fem sjöar. I samtliga av de provfiskade sjöarna hittades ettåriga individer av mört vilket indikerar att försurningspåverkan varit liten. Slutsatsen förstärks av att de vattenprovtagningar som genomförs i sin helhet visar pH-värden som ligger över pH-målet på 6 sedan 2003. Bestånden av abborre och mört har emellertid i nästan samtliga fall en negativ trend-utveckling samt i vissa fall en avvikande åldersstruktur i förhållande till tidigare provfisken, t ex med avsaknad av äldre exemplar av abborre. F/A av abborre och mört har minskat i alla sjöarna, i vissa fall mycket markant med upp till 80-90 %, med avseende på både färre individer och lägre biomassa.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_06&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss