Fåglar på Stora Alvaret

Delar av Stora Alvarets fågelfauna inventerades i tio områden på Stora Alvaret under perioden april-juni 2012. De arter som inventerades var gulärla, höksångare och törnskata liksom alla förekommande arter av andfåglar, vadare, måsar och tärnor. Vid det första av inventeringens fyra besök i respektive område gjordes även en bedömning av hävden baserad på vegetationshöjd och förekomst av buskar. Bland de arter som påträffats häcka vid tidigare inventeringar under slutet av nittonhundratalet saknades under 2012 bland annat stjärtand, brunand, brushane och rödspov. Många andra arter som till exempel grågås, större strandpipare och tofsvipa har istället ökat kraftigt i antal.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_03&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss