Höga flöden i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Statusrapport över gaddsteklar i sydöstra Sverige

En genomgång har gjorts över gaddstekelfaunan i Kalmar län. All tillgänglig digitaliserad information från och med enstaka 1800-talsobservationer till och med säsong 2013 har använts. Analysen visade att 561 arter av gaddsteklar har påträffats i länet. 114 (20 %) av dessa är upptagna på den nationella rödlistan och 23 av dessa är föremål för särskilt framtagna åtgärdsprogram för hotade arter. Analysen inkluderar både material som Länsstyrelsen själv beställt (71 %) och ett mycket omfattande material som en intresserad allmänhet bidragit med (29 %). Resultaten visar att Mörbylånga och Borgholms kommuner har i särklass länets (och landets) högsta registrerade artantal (drygt 400) av gaddsteklar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_02&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss