Inventering av dyngbaggar i Kalmar län, fastlandsdelen 2007 och 2009

De spillningslevande skalbaggarna har en mycket viktig funktion i betesmarker. De är en av de många organismgrupper som står för nedbrytningen av näringsämnen i spillningen och som därmed bidrar till att dessa blir tillgängliga för växterna. Många av de spillningslevande skalbaggarna har blivit sällsyntare. Detta beror främst på den stora förändring som skett i betesdriften de senaste hundra åren. Den typ av betesmarker som främst har försvunnit är torra, sandiga betesmarker, just den typ av miljö som brukar vara mest artrik och som hyser de mest kräsna arterna. Det är främst dyngbaggar knutna till torra, sandiga betesmarker som minskat i antal. I denna inventering har sammanlagt 48 lokaler i östra Småland besökts under åren 2007 och 2009.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_16&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss