Aktuella vädervarningar i Kalmar länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hotade dyngbaggar på Öland

Under 2009 eftersöktes köldyngbagge Aphodius arenarius (rödlistad som CR), ribbdyngbagge Heptaulacus sus (EN), streckdyngbagge Aphodius merdarius (EN) och fyrfläckig dyngbagge Aphodius quadriguttatus (EN) på ett stort antal lokaler på Öland. Arterna ingår i ett åtgärdsprogram för hotade arter (Ljungberg 2007). Månhornsbagge Copris lunaris (VU) och humlekortvinge Emus hirtus (EN) som också ingår i åtgärdsprogrammet eftersöktes men var inte prioriterade. Ytterligare en art, oxhornsdyvel Ontophagus illyricus (RE), ingår i programmet men den är i dagsläget endast känd från Gotland och eftersöktes inte aktivt. Arterna eftersöktes manuellt på lokaler som tagits fram i samråd med länsstyrelsen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_14&context=36