Grönfläckig padda på norra Öland - Inventering 2009

Vid inventeringen av grönfläckig padda på norra Öland 2009 återfanns två spelande hannar i det stenbrott där utsättning skett åren 2003-2006. Vid tre olika tillfällen hörde inventerarna spelande paddor. Inga fynd av grönfläckig padda gjordes på andra besökta lokaler. Inte vid något tillfälle sågs andra grönfläckiga paddor än de som spelade. Inte heller observerades några äggsträngar eller yngel. Resultatet visar att det finns förutsättningar för grönfläckig padda att leva i en sådan miljö som restaurerats i stenbrottet vid Horn. Föda, daggömslen och övervintringsplatser har de få paddor som lever i stenbrottet hittat. Att en population långsiktigt ska kunna etablera sig i stenbrottet är trots det inte troligt. Ingen reproduktion har påvisats sedan utsättningen gjordes.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_04&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss