Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gaddsteklar på Öland - riktad inventering av gaddsteklar i sex naturområden

Under säsongen 2011 genomfördes en inventering av gaddstekelfaunan på sex platser på Öland. Syftet med inventeringen var att ta fram kunskap om varje områdes gaddstekelfauna, analysera dess behov och föreslå skräddarsydda skötselåtgärder. De undersökta områdena var naturreservaten Borga hage (112 ha), Skeppersäng (79 ha), Degerrörsbacken (12 ha), Åby sandbackar (34 ha), N2000-området vid Gårdby sandhed (47 ha) och ett område vid Triberga (8 ha). Inventeringen förlades i huvudsak till de skyddade områdena men inventeringen gjordes även på intilliggande värdefulla marker. Alla områden inventerades löpande under säsongen med 5-6 fältbesök och genom att besöka alla för gaddsteklar värdefulla biotoper.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_06&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss