Aktuella vädervarningar i Kalmar länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Förslag på biotopvårdande åtgärder i Loftaåns nedre del

Denna rapport redovisar förslag på restaurering av Loftaån från mynningen vid Vinö glo upp till sjön Ryven, totalt en sträcka på ca 16 km. Loftaåns nedre del karakteriseras av öppna jordbruksmarker med en omfattande fysisk påverkan i form av rensning, rätning och invallning vilket påtagligt har förändrat strukturen på vattendraget. De övre delarna efter Kumlabäckens inflöde det första svårpasserbara vandringshindret Sågkvarn finns 13 km uppströms från havet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012__15&context=36