Höga flöden i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Uppföljning av grönfläckig padda - Metodik

Den grönfläckiga paddan anses vara det mest hotade av alla groddjur i Sverige och är klassad som akut hotad enligt den svenska rödlistan. Från att ha varit en karaktärsart på Öland försvann arten helt under 1990-talet. Nu pågår åtgärder för att arten åter ska kunna etablera sig på Öland, bl. a. inom projektet LIFE-BaltCoast. Syftet med denna rapport är att sammanställa och tydliggöra behovet av uppföljning, samt ange metoder för uppföljning av grönfläckig padda på Öland. Enligt Åtgärdsprogrammet (ÅGP) för bevarande av grönfläckig padda, 2011-2016, är en återkommande övervakning med täta intervall viktig. Skälen för detta är bl.a.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_05&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss