Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Regional kalkåtgärdsplan Kalmar län 2011-2015

Den regionala åtgärdsplanen beskriver hur den framtida kalkningsverksamheten skall utformas enligt principerna i Naturvårdsverkets kalkningshandbok. Planen skall utgöra underlag för framtida kalkningsverksamhet med syfte att samordna verksamheten, höja kvaliteten och skapa en enhetlig grundstruktur i kalkningsverksamheten. Genom utveckling av kalkningsstrategin, såsom effektivare spridningsmetoder, nya, effektivare kalkningsfraktioner, bättre styrning av kalkdoserarna i kombination med minskad försurningsbelastning har man kunnat minska kalkmängderna med ca 35 %. Kalkningen förväntas vara nödvändig lång tid framöver ända tills försurningsbelastningen minskats och naturen återhämtat sig till den grad att inga försurningsskador konstateras.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_01&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss