Landsbygdsutveckling i översiktplaneringen

Boverket har i samverkan med länsstyrelserna haft ett uppdrag att genomföra en samordnad insats under 2008-2010 för att få en bättre tillämpning av plan- och bygglagen. Du håller nu i en av totalt åtta slutrapporter från PBL Pilotprojekt. Här redovisas det tredje steget i PBL kompetenssatsningen. Syftet har varit att utveckla arbetssätt och metoder som främjar samverkan och utbyte av kunskap mellan kommuner och län. Länsstyrelserna i Västernorrland, Jämtland och Kalmar län har arbetat tillsammans i ett projekt kring översiktsplanering och landsbygdsutveckling.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011__12&context=36