Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Årsredovisning 2010

Länsstyrelsen verkar för att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn tas till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelsen redovisar varje år sina uppgifter och insatser enligt förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion samt gör en bedömning av uppnådda mål. Länsstyrelsen i Kalmar län har under 2010 prioriterat verksamheter avseende gårds- och miljöstöden enligt EU:s landsbygdsprogram, djurskydds- och livsmedelskontroller enligt särskilda EU-förordningar, tillståndsprövning av vindkraft och andra miljöfarliga verksamheter, planeringsunderlag för våtmarks- och LOVA-handläggning, minskade kväveutsläpp från avloppsreningsverk och enskilda avlopp samt valarbete.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Vårt uppdrag

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_02&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss