Projekt Flodpärlmussla

WWF har tillsammans med med fyra länsstyrelser, Skogsstyrelsen, Göteborgs stad och Karlstads Universitet genomfört LIFE-projektet Flodpärlmusslan och dess livsmiljöer i Sverige. Projektets målsättning är; att förbättra livsmiljöerna för flodpärlmusslan, margaritifera margaritifera, och dess värdfisk öringen, salmo trutta, att ökad hänsyn tas till vattendragen där flodpärlmusslan förekommer samt att skapa goda livsbetingelser, gynnsam bevarandestatus, för flodpärlmusslan. Inom projektet har man även tagit fram en manual för skötsel av flodpärlmusselvattendrag, Restaurering av flodpärlmusselvatten. Projektet har en total budget på 1 006 983 €. Projektet finansieras till 50 % av EU:s fond LIFENatur, 16 % av Naturvårdsverket, 28 % av partners och 6 % av WWF.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_05&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss