Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Östra Smålands fladdermusfauna

Östra Småland har ett varierat landskap med ett relativt välbevarade odlingslandskap gjorde att vi inför inventeringen misstänkte att fladdermusfaunan skulle vara rik. Detta bekräftades med råge och totalt påträffades 15 olika arter. I Sverige som helhet har det påvisats totalt 19 olika fladdermöss. Många lokaler var artrika, på 45 stycken, eller 10 % av de undersökta lokalerna får påträffades ≥6 olika arter. Tre av lokalerna hade 9 arter och en lokal hade hela 15 arter. Under inventeringen påträffades en rad sällsynta arter. Av de rödlistade arterna påträffades fransfladdermus (VU) på 115 lokaler, Barbastell (EN) 34 lokaler, Sydfladdermus (EN) 5 lokaler, pipistrell (CR) 4 lokaler, dammfladdermus (EN) på 3 lokaler och Leislers fladdermus (EN) på 3 lokaler.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_09&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss