Höga temperaturer i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Naturvärden i lövträdsmiljöer vid Strömsrum

Strömsrum i Mönsterås kommun är välkänt bland Sveriges entomologer för sin rika fauna knuten till gamla ekar. Gamla träd har speciella egenskaper som yngre träd saknar. Egenskaperna i form av grovsprucken bark, håligheter m.m. är livsmiljöer för olika arter som är beroende av dem för sin överlevnad. I takt med att gamla träd blivit allt ovanligare i landskapet så riskerar många arter att försvinna. För att motverka det har ett Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet tagits fram av Naturvårdsverket. Inom programmet föreslås bland annat inventeringar för att visa var de skyddsvärda träden finns. Då Strömsrum var känt för sin rikedom av gamla träd var det också ett av de första områdena som vi inventerade i Kalmar län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_10&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss