Höga temperaturer i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Nätprovfiske i Kalmar län 2009

Inom ramen för länsstyrelsens i Kalmar län kalkeffektuppföljning gjordes sommaren 2009 standardiserade nätprovfisken i sju sjöar. De provfiskade sjöarna hade fiskbestånd med fungerande reproduktion vilket indikerar goda vattenkemiska förhållanden. I Stora Sinnern och i Hultebräan var emellertid vissa årskullar av mört svaga, men detta kan troligen härledas till andra orsaker. Stora Sinnern är mycket näringsfattig vilket troligen hämmar mörtbeståndets utveckling. Beståndet har legat på en mycket stabil nivå sedan provfisket 1997 vilket tyder på att beståndsnivån är anpassad efter rådande näringsförhållanden. I Hultebräan har troligen den reglering som sker av sjön en negativ påverkan på sjöns fiskbestånd, såväl på reproduktion som på mortalitet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_04&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss