Inventering av större vattensalamander

På uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar län har Svensk Naturförvaltning AB inventerat större vattensalamander i småvatten (inklusive dammar) på Kalmar läns fastland. Undersökningens primära syften var att skatta antalet småvatten med förekomst av större vattensalamander på Kalmar läns fastland, att skatta antalet småvatten med reproducerande bestånd av större vattensalamander, att beskriva geografisk utbredningpå småvatten med förekomst av större vatten-salamander samt att beskriva lämpligt habitat för större vattensalamander. Ett stickprov av undersökningsområdets in- och utloppsfria småvatten (< 1 ha) inventerades.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_01&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss