Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bottenfauna i Kalmar län 2009

Årets undersökning har omfattat nio lokaler i rinnande vatten och en lokal i sjölitoral. Bedömning har gjorts av allmän ekologisk kvalitet, påverkan av näringsämnen, försurningspåverkan samt ekologisk status enligt Naturvårdsverkets nya bedömningsgrunder. Även bedömningar enligt Naturvårdsverkets rapport 4913 har beräknats och redovisas i kapitel 3. Sammanvägd ekologisk status • Hög status noterades på samtliga tio lokaler. Den sammanvägda ekologiska statusen grundar sig på delindex som redovisas i tabell 1. Samtliga lokaler uppvisade hög status både gällande ekologisk kvalitet (ASPT), näringspåverkan (DJ) och försurning (MISA/MILA).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_14&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss