Höga flöden i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Regional indelning och karaktärsbeskrivning av kulturlandskap i Kalmar län

I denna rapport görs en regionindelning med tillhörande karaktärsbeskrivning av landskapet i Kalmar län. Arbetet, som skall betraktas som en första skiss, baseras på en mängd olika källor, som litteratur, kartor, arkivmaterial och inventeringar. En del av arbetet har inneburit att genom dialog ta fasta på den kunskap som finns bland dem som lever och verkar i olika delar av Kalmar län. Arbetsuppgiften har bland annat dryftats vid två seminarier. Rapporten har sammanställts i januari 2008 av antikvarie Lotta Lamke vid Kalmar läns museum och kulturgeograf Stefan Höglin på uppdrag av Länsstyrelsen Kalmar län. Den agrarhistoriska översikt; ”Landskapets agrara avtryck; agrar landskapsanalys i Kalmar län” (2001), som tidigare gjorts av Stefan Höglin har utgjort en viktig grund för arbetet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_13&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss