Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Program för regional miljöövervakning i Kalmar län 2009–2014

Länsstyrelsen i Kalmar län har utarbetat ett regionalt miljöövervakningsprogram för perioden 2009-2014. Regional miljöövervakning omfattar statligt finansierad regional miljöövervakning, annan uppföljning finansierad via Naturvårdsverket (kalkningsuppföljning, uppföljning av Natura 2000 och skyddade områden), samordnad recipientkontroll, vatten-, luft- och kust-vattenförbundens arbeten samt samfinansierad miljöövervakning med andra verk, landsting och kommuner. Nationell och regional miljöövervakning är uppdelad i tio programområden. Miljöövervakning bedrivs i Kalmar län inom samtliga programområden utom Fjäll. Det övergripande syftet är att skapa en bild av miljösituationen i länet och att följa upp de nationella och regionala miljökvalitetsmålen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_10&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss