Snöfall i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Nätprovfiske i Kalmar län 2008

Inom ramen för länsstyrelsens i Kalmar län kalkeffektuppföljning gjordes sommaren 2008 standardiserade nätprovfisken i sju sjöar. De nätprovfisken som genomfördes i de undersökta sjöarna visade med något undantag på goda vattenkemiska förhållanden. Flertalet av de provfiskade sjöarna hade ἀskbestånd med mycket väl fungerande reproduktion och åldersfördelning. Endast en av sjöarna, Stensjön, synes vara allvarligt påverkad av försurning. Emellertid uppvisade flera sjöar stark syrebrist under hypolimnion som kan ha negativa effekter på delar av dessa sjöars fiskbestånd.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Fiske
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_02&context=36