Kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård i Kalmar län

Länsstyrelsen i Kalmar län har regeringens uppdrag att genomföra tillsyn av länets missbrukarvård. Som en del av detta uppdrag har Länsstyrelsen genomfört en kartläggning av de resurser som finns för implementering av Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Regeringen har givit Länsstyrelserna uppdraget att ”verka för att kommunerna planerar för de resurser som de behöver för att åstadkomma en kunskapsbaserad vård”. Uppdraget är en del i ett större regeringsuppdrag med syfte att öka tillsynen av den missbruks- och beroendevård som bedrivs i landet och ytterst att förbättra missbrukarvårdens kvalitet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Folkhälsa
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_12&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss