Bottenfaunaundersökning i Kalmar län 2008

Årets undersökning har omfattat totalt 12 lokaler, sju lokaler i rinnande vatten och fem sjölitoraler. Två prover har tagits i Alsterån/Trändeån, två prover i Hagbyån, ett prov i Halltorpsån, ett i Bruatorpsån, två i Lyckebyån/Kässjö, två i Nättrabyån och två prover i Virån. Bottenfaunaundersökningen har skett som en del av den biologiska effektuppföljningen inom kalkningsverksamheten där kalkning sker kontinuerligt samt som underlag för säkerställande av limnisk miljö. Bedömning har gjorts av försurningspåverkan, påverkan av organiska/eutrofierande föroreningar (ej i sjöar) samt naturvärde. Resultatet visade att: • Åtta av de 12 lokalerna bedömdes som obetydligt påverkade av försurning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_05&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss