Skattning av antalet kornknarrar på Öland 2008

Rapporten redovisar resultatet av en inventering vars syfte var att beräkna det totala antalet spelande kornknarrar på Öland och att beskriva de spelande hanarnas uppehållsmiljö. Inventeringen genomfördes med stratifierad stickprovtagning av 300 provpunkter jämnt fördelade över hela Öland under perioden maj – juli 2008, där varje punkt besöktes minst två gånger. Bandspelare som spelade upp kornknarrens läte användes för att öka chansen att upptäcka kornknarr. Metoden innebar dock ingen större förbättring. Som metod för att beräkna antalet spelande hanar har avståndsinventering använts från utvalda punkter. Bestämning av korn-knarrarnas position har gjorts genom "triangulering". Skattningen av det maximala antalet spelande kornknarrar är 206 stycken.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_19&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss