Riksintresset Oskarshamns hamn

I samband med att Oskarshamn lämnat in en ansökan att omdisponera hamnområdet i Oskarshamn kommun har Sjöfartsverket tagit initiativ till att utreda hur riksintresset Oskarshamn hamn kan preciseras. Sjöfartsverket beslutade den 22 oktober 2001 att farled 335 in till Oskarshamn hamn är en anläggning av riksintresse för kommunikationer. Vilka delar av hamnen som ingår i riksintresset och vilket influensområde hamnen har framgår inte av beslutet. Anslutande järnväg och vägarna E 22 och 37/47 är också av riksintresse. Länsstyrelsen i Kalmar län och Sjöfartsverket har tillsammans med Banverket och Vägverket Region Sydöst tagit fram denna rapport. Rapporten skall närmare precisera Statens samlade syn på riksintresset Oskarshamn hamn. Övriga angränsande riksintressen skall beskrivas.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Infrastruktur
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_20&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss