Kulturmiljövårdens årsberättelse 2007 - Fokus odlingslandskap

Kalmar län är ett mycket variationsrikt län. Här finns stora skogsbygder, ett hisnande högland, en stor skärgård, öppna fullåkersbygder samt det på alla vis säregna landskapet Öland. Denna mångfald återspeglas särskilt väl i de miljöer som uppkommit när människor i långa tider brukat dessa bygder. Av den anledningen har Länsstyrelsens valt att sätta fokus på odlingslandskapet i sin årsberättelse för kulturmiljövården 2007. Årsberättelsen sammanfattar den breda verksamheten inom kulturmiljöområdet för det gångna året. Men här finns även ett stort antal artiklar som lyfter fram odlingslandskapets kulturhistoriska särdrag i länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Arkeologi
  • Fornlämningar
  • Byggnadsvård
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering
  • Skyddad bebyggelse

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_08&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss