Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bottenfaunaundersökning i Kalmar län 2007

På uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar län har Medins Biologi AB utfört bottenfaunaundersökningar vid 17 lokaler i rinnande vatten och fyra lokaler i sjöars litoralzon. Lokalerna provtogs med sparkprovtagning (SS-EN 27 828), provtagningarna utfördes under oktober och november 2007. Syftet med undersökningen var dels att undersöka elva lokaler som ingår i den återkommande kalkeffektuppföljningen, dels att undersöka tio lokaler i limniskt värdefulla vattendrag i länet. Vattenförekomsterna statusklassades utifrån bottenfaunan enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder med avseende på surhet, ekologisk status och eutrofiering.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_11&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss