Regional åtgärdsplan för biologisk återställning i Kalkade vatten i Kalmar län 2007 - 2010

Under förindustriell tid utgjorde vattendragen och sjöarna en viktig resurs, bland annat som en viktig del i mathållningen. Under den industriella tiden har sjöarna och vattendragen exploaterats i en stor omfattning som kraftresurs, råvattenkälla och som recipient (mottagare av avloppsvatten). Vattnen har också fått ta emot föroreningar från industrins skorstenar. Idag ökar sjöarnas och vattendragens betydelse som rekreations- och upplevelseområden. Fritidsfisket och naturturism ökar och utgör en allt viktigare resurs för den stressade nutidsmänniskan. Denna åtgärdsplan är ett led i att tillmötesgå dessa behov och att minska skadorna av exploateringen som skedde under förra seklet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_04&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss