Höga flöden i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Lex Sarah i Kalmar län 2006

Enligt 14 kap 2 § socialtjänstlagen (SoL) och 24 a lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är personal som arbetar inom verksamheten skyldig att anmäla allvarliga missförhållanden och övergrepp mot enskilda. Länsstyrelsen har sedan år 2000 genomfört enkätundersökningar om förekomsten av Lex Sarah anmälningar och tillämpning av lagstiftningen inom äldre och handikappomsorgen enligt SoL. Från den 1 juli 2005 omfatta enkätundersökningen även LSS verksamheten, då även denna personal omfattas av lagstiftningen. Resultatet av undersökningen bygger på enkätsvar från samtliga kommuner och flertalet enskilda verksamheter som har tillstånd enligt SoL.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Folkhälsa
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_17&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss